Reglament Del Servei De Defensa Dofici

Vv.aa


Voulez-vous lire le livre Reglament Del Servei De Defensa Dofici au format PDF? Excellent choix! Ce livre a été écrit par l'auteur Vv.aa. Lire Reglament Del Servei De Defensa Dofici en ligne maintenant si facile!!

FECHA DE PUBLICACIÓN none
AUTEUR Vv.aa
ISBN none
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 3,43 MB


Page précédente: Ingenieros.- Maniobra Y Transporte Del P. 10 Mod. 1936
Page suivante: De Carrero Blanco A Eva Forest

Article 1. Àmbit d'aplicació Aquest reglament estableix les normes per a l'or- ganització i el funcionament del Servei de Defensa d'Ofici i l'Assistència Jurídica Gratuïta, segons es disposa a la Llei 1/, l’Assistència Jurídica Gratuïta, i els seus Reglaments, en l'àm- bit del Col·legi d'Advocats de Granollers. REGLAMENT DEL SERVEI DE DEFENSA D'OFICI DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA. Preàmbul. Article 1r. Àmbit d'aplicació: Aquest Reglament estableix les normes per a l'organització i funcionament del Servei de Defensa d'Ofici i l'assistència jurídica gratuïta en l'àmbit del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de File Size: KB. Si desea descargar el libro Reglament Del Servei De Defensa D'ofici en formato PDF? Estás en el camino correcto. Este libro está disponible en nuestra página web, así como en el formato mobi y epub. Así como otros libros de tahitisurfschool.com ¡Disfruta leyendo en tahitisurfschool.com! A continuació us presentem els diferents Reglaments que afecten el funcionament de la Comissió del Torn d’Ofici del Col·legi: RESOLUCIÓ JUS//, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col. Reglament del Servei de Defensa d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers. DESCARREGAR [Aprovat el 22 d'octubre de ] Modificació del Reglmanet del Torn d'Ofici: La Junta de Govern, en la seva reunió del 15 de juny de , va aprovar la modificació del Reglament del Torn d'Ofici, en el sentit d'introduir els següents canvis: · A l'article s'hi afegeix una lletra. TORN D'OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT: Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona. RESOLUCIÓ JUS//, de 13 d’abril. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. – Disposicions Article 8 Prestació personal del servei, indelegabilitat de la defensa La defensa d’ofici és, per naturalesa, indelegable. L’advocat designat haurà de prestar el servei de forma personal en totes les actuacions en les quals sigui pre- ceptiva la seva presència. Estar actualment al Torn d’Ofici Civil Que, a tenor del que esta leix l’artile del Reglament del Servei de Defensa d’Ofii de l’Il·lustre Col·legi d’Advoats de Terrassa, exposa a la Comissió del TO i a la Junta de Govern que: Sol·liita l’aés per mèrits, acompanyant a aquesta sol·licitud els següents documents. Que compleix els requisits establerts al Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en quant a: Haver exercit un mínim de tres anys abans de la inscripció. Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs substitut, o formació reconeguda a tal efecte, acompanyant el certificat corresponent. Acreditar un any de. del Reglament del Servei de Defensa d’Ofii, que diu: “No podran prestar el Servei de Defensa d’Ofii i Assistènia al detingut: a) Els lletrats que siguin funionaris de l’Administraió loal, autonòmia o entral o tinguin dependènia laoral amb empresa pública o privada. Reglament del Servei de Defensa d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers DESCARREGAR [Aprovat el 22 d'octubre de ] Modificació del Reglmanet del Torn d'Ofici: La Junta de Govern, en la seva reunió del 15 de juny de , va aprovar la modificació del Reglament del Torn d'Ofici, en el sentit d'introduir els següents canvis.

LIBROS RELACIONADOS